Klage hos ERA BILER

Se hvad du skal gøre hvis du vil klage over ERA BILER

Hvis du vil klage til ERA BILER skal du kontakte os på vores fælles mail adresse mail@erabiler.dk 
eller bruge formularen her

Hvis vi afviser klagen, helt eller delvist, kan du klage til en af disse instanser:

Forbrugerklager i forbindelse med køb af en bil til mere end 10.000 kr. eller værkstedsregninger på mere end 1.500 kr. Ankenævn for biler, se mere her Ankenævn for biler

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til: 
Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus, s
e mere her

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. 
Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. 
Se mere her Online Dispute Resolution (ODR).