Ankenævn for biler - www.bilklage.dk

Bilbranchen har i samarbejde med FDM, DAF og CAD oprettet Ankenævn for biler. Formålet med nævnet er at skabe bedre klagemuligheder for forbrugerne på automarkedet samt at forbedre branchens omdømme.

Hvis du klager til ERA BILER og vi afviser klagen, helt eller delvist, kan du klage til Ankenævn for biler - www.bilklage.dk

Hvad er Ankenævn for biler?
Ankenævnet behandler forbrugerklager i forbindelse med køb af en bil til mere end 10.000 kr. eller værkstedsregninger på mere end 1.500 kr.
Ankenævn for biler er et privat ankenævn, der er godkendt af erhvervs- og vækstministeren med virkning fra 1. november 2012.

Sagsbehandling
Alle klagesager behandles via hjemmesiden bilklage.dk, hvor parterne derfor også skal komme med deres indlæg.
Ved at behandle sagerne over internettet kan Ankenævn for biler levere en hurtig og enkel sagsbehandling, hvor begge parters retssikkerhed sikres.

Efterlevelse af nævnets afgørelser
Når der er truffet afgørelse i nævnet og forbrugeren får helt eller delvist medhold i sin klagesag har med som forhandler eller værksted forskellige muligheder, alt efter om man ønsker at efter leve afgørelsen eller ej.
Bilgaranti dækker forbrugere der har fået medhold i en sag ved Ankenævn for biler. Bilgaranti er etableret af Bilbranchen, Autobranchen Danmark og Dansk Bilbrancheråd. Formålet er at indfri og indtræde i forbrugernes krav mod et medlem af en af de nævnte foreninger, hvis Ankenævn for biler har givet forbrugeren helt eller delvist medhold, og medlemmet ikke efterlever nævnets afgørelse. ERA BILER er medlem af Bilbranchen og dermed automatisk omfattet af garantiordningen.

Omkostninger
Hvis forbrugeren får helt eller delvist medhold i sin klagesag ved ankenævnets afgørelse, eller der bliver indgået forlig efter, der er truffet beslutning om, at der skal indhentes sagkyndig erklæring, bliver den indklagede virksomhed pålagt omkostninger.

Se mere på www.bilklage.dk