Overkørte/underkørte kilometer

Har du også hørt skræk historier om folk der står tilbage med dyre regninger efter en privatleasing fordi de har kørt for meget?

Har man allerede tegnet en aftale med for få kilometer, så tag kontakt til forhandleren med det samme og få ændret aftalen

En privatleasing bil vil ikke koste noget at levere tilbage medmindre 1. Du har kørt ALT for meget over dine aftalte kilometer.

Du kan forvente en dyr regning, hvis du kører ALT for meget over leasingaftalens samlede antal kilometer over perioden. Dette kan undgås fra start af, hvis du fra starten af, er realistisk over dit antal af kørte kilometer.

Hvis man har mange børn, langt til arbejde, eller flere parter i husholdningen benytter bilen, kører man måske mere realistisk 30.000 istedet for de aftalte 15.000, også kan man altså ende med en stor regning til slut. 

Ved tilbageleveringen af en privatleasing bil opgør man kilometertallet for hele perioden, hvis du har mange overkørte kilometer, så vil man få en regning svarende på aftalens kr. pr. overkørte kilometer.

Hvis du køre mindre end aftalens aftalte kilometer, kan du afhængig af aftalen få enten penge tilbage via samme eksempel på beregning ved antal overkørte kilometer, eller også sker der ingenting. 

Eksempel på regning ved antal overkørte kilometer.

Aftalen lyder på 1,25 kr. pr overkørt kilometer

Aftalt antal kørte kilometer i leasingperioden: 60.000 km

Reelt antal kørte kilometer i leasingperioden: 90.000 km

Overkørte kilometer: 30.000 km

Derfor vil en ekstraregning se ud som følgende: 

1,25 kr x 30.000 km = 37.500 kr