Anhængertræk regler

Registrering til synsfri sammenkobling uden syn

Virksomheder, der monterer tilkoblingsanordning (træktøj/anhængertræk) og afgiver en erklæring, skal væremomsregistreret som autoreparationsværksted eller til detailhandel med biler eller campingvogne.

Bilen:
Må højst have en tilladt totalvægt på 3500 kg, og
Anmeldelse til registrering på et skattecenter skal ske, inden bilen tages i brug efter montering aftilkoblingsanordningen, og kan kun foretages uden syn, hvis anmeldelsen sker højst 8 år efter bilens førsteregistrering (se registreringsattesten).

Tilkoblingsanordningen:
Skal have 50 mm koblingskugle og mærkning (mærkeplade), der angiver fabrikat og typebetegnelse, samt størsteteknisk tilladte vægt af påhængskøretøj eller D-værdi, jf. EF-direktiv 94/20/EF
Skal monteres efter bilfabrikantens anvisning
Skal være forsynet med beslag ved tilkoblingsanordningen for tilslutning af påhængskøretøjets sprængwire - (beslaget må ikke være anbragt på en aftagelig del af tilkoblingsanordningen)
Ell-forbindelsen (7- eller 13-polet el-stik) skal forbindes i henhold til bestemmelserne i Detailforskrifter for Køretøjer.

Såfremt D-værdi er angivet, kan største tilladte vægt af påhængskøretøj (i kg) beregnes som:

T x D

Eksempel:

(0,00981 x T) - D

hvor T er bilens tilladte totalvægt i kg, og D-værdien er angivet i kN---