Toyota Environmental Challenge 2050

Toyota Miljøudfordring 2050, som blev annonceret i 2015, omfatter 6 særskilte udfordringer der tilsammen dækker alle aspekter virksomheden.

Lige fra udvikling af nye teknologier til vores rolle som katalysator for individers og samfunds mobilitet.

Udfordring 1

Ny Nul CO2-udslip Bil
Målet med vores Nul CO2-udslip Bil er, at CO2-udslippet fra vores biler i 2050 skal være 90 procent mindre end i 2010.
For at opnå dette vil vi gøre konventionelt drevne Toyota-modeller mere brændstofeffektive og fremme udviklingen af nye modeltyper, herunder hybrid, plug-in hybrid, elektriske og brændselscelle biler med lavt eller nul CO2-udslip.
Biler baseret på renere eller alternative drivformer gør kun gavn, hvis de sælges i stort antal. Derfor vil vi arbejde for at gøre dem bredt tilgængelige og fremme udviklingen af den nødvendige infrastruktur, herunder tank- og ladestationer.

Udfordring 2

Nul CO2-udslip Livscyklus
Målet med vores Nul CO2-udslip Livscyklus rækker videre end eliminering af CO2-udslippet fra produktion og kørsel i vores biler.
Vi vil også fjerne det CO2-udslip, der kommer fra fremstilling af materialer og dele, fra logistik og fra deponerings- og genbrugsmetoder, når bilen er udtjent.
For at opnå dette vil vi udvikle designs med færre dele og mindre indhold af kulstoffer. Vi vil bruge mere biomateriale produceret ved hjælp af vedvarende energikilder og gøre vores biler nemmere at demontere og genbruge.

Udfordring 3

Nul CO2-udslip Fabrikker
Det er ikke blot, når biler kører, at de forårsager CO2-udslip – det er også når de produceres på vores fabrikker.
For at begrænse klimaforandringer vil vi arbejde hen mod nul CO2-udslip i vores fabrikker ved at optimere produktionsteknologier og skifte til alternative energikilder.
Vi vil rationalisere og forkorte produktionsprocesser, så de forårsager mindre CO2-udslip. Vi vil gøre vores fabrikker mere energieffektive og anvende vedvarende energikilder som fx sol og vind samt energikilder med lavt kulindhold som fx brintenergi.

Udfordring 4

Minimering og optimering af vandforbrug
Det globale behov for vand vokser hurtigt, så vi vil skåne de eksisterende ressourcer ved at begrænse den mængde vand, der bruges til at producere vores produkter og genbruge vandet mest muligt.
Vi er begyndt at opsamle regnvand på vores produktionsanlæg for at reducere forbruget af grundvand eller via offentlig vandforsyning. Vi har også udviklet rensningsmetoder, så brugt vand kan bruges igen eller føres tilbage til det lokale forsyningsnet.
Toyota opererer i forskellige globale regioner med forskellige vandmiljøer, og vi vil derfor indføre foranstaltninger, der tager hensyn til lokale forhold.

Udfordring 5 

Etablering af Genbrugsbaserede samfund og systemer
Stigende befolkningstal, økonomisk vækst og ønsket om komfortabel livsstil lægger et stadig større pres på naturens ressourcer og skaber mere affald.
Vi vil medvirke til opbygningen af et ressourcebevidst og genbrugsbaseret samfund. Indsatsen fordeler sig på fire hovedområder: Øget anvendelse af miljøvenlige materialer, udvikling af dele med længere holdbarhed, udvikling af mere omfattende genbrugsteknologier og en større grad af genbrug, så udtjente biler i højere grad indgår i produktionen af nye biler.
Vi har mere end 40 års erfaring med ideer og innovation på dette område og ser det som en forpligtelse, at vi opnår endnu bedre resultater i fremtiden.

Udfordring 6

Etablering af et fremtidssamfund i harmoni med naturen
For at bevare og forbedre vores sameksistens med naturen, er vi nødt til at beskytte skove og andre økosystemer.
Vi driver små og store projekter rundt om i verden og på alle niveauer i organisationen for at støtte vores målsætning om at berige lokalsamfunds eksistensforhold, herunder genplantning og nyplantning, anlæg af grønne byområder samt andre miljømæssige initiativer.
Vi vil bruge vores indsigter til at spille en aktiv rolle i forbedringen af miljøuddannelse og -bevidsthed for at fremme opbygningen af samfund, hvor mennesker lever i harmoni med naturen.

Læs mere her

Beregn byttepris

Se alle Toyota personbiler

Bliv ringet op

Skriv til os

Bestil prøvetur

Besøg Toyota.dk