Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning - www.forbrug.dk

Hvis du klager til ERA BILER og vi afviser klagen, helt eller delvist, kan du klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage.
Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Se mere her Online Dispute Resolution (ODR)